03 230 0200 • Päivystys 0400 632 008 vvt@vvt.fi

Tiivistyskorjaukset

Rakenteissa todettujen ilmavuotojen korjaaminen saadaan usein toteutettua oikeaoppisesti ja huolellisesti suoritetuilla tiivistyskorjauksilla.

Rakenteissa todetut haitta-aineet on mahdollista eristää oikein suoritetuilla kapselointi- ja tiivistyskorjauksilla. Kapselointi on vaihtoehto silloin kun haitta-aineiden poistaminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Korjauksissa käytämme materiaalitoimittajien suosittelemia materiaaleja ja aineita.