03 230 0200 • Päivystys 0400 632 008 vvt@vvt.fi

Kuivausurakointi

Ennen rakenteiden kuivausta joudutaan kohteesta usein poistamaan kosteuden haihtumista estävät pintamateriaalit ja jyrsimään kastuneet tasoitteet, mattoliimat ja kiinnityslaastit pois, kuivumis- nopeuden parantamiseksi.

Käytössämme on laaja valikoima eri kokoisia kuivureita, infrakuivaimia, lämpömattoja, kotelopuhaltimia, sivukanavapuhaltimia, korkeapaineimureita, apupuhaltimia sekä lämpöpattereita- ja puhaltimia.

Kuivauksia suoritetaan ns. tilakuivauksena, jossa rakenteiden pinnoille johdetaan koneellisesti kuivattua ilmaa ja ilman kuivauksen ansiosta rakenteissa olevan kosteuden haihtuminen nopeutuu.

Kuivauslaitteiden poistama kosteus puhalletaan vesihöyrynä pois kuivattavasta tilasta esim. poistoilmakanavaan tai suoraan ulos ikkunasta tai korvausilmaventtiilistä. Jos kastunut alue on betonia / tiiltä tai vastaavaa, eikä se ole pinta-alaltaan suuri, voidaan kuivaus suorittaa ns. kohdekuivauksena, käyttäen apuna infrakuivainta, jolla peitetään kastunut alue.

Infrakuivaimen toimintaa jaksotetaan kellolaitteen avulla. Jaksotuksen ansiosta saadaan rakenteen lämpötilaa nostettua ja laskettua, jonka ansiosta rakenteeseen imeytynyt kosteus kuivuu nopeammin. Eristetilojen kuivauksessa tilakuivureiden apuna käytetään sivukanavapuhaltimia tai korkeapaineimureita, joilla saadaan kuivattu ilma liikkumaan eristetilassa.

 

Puhaltimilla ja imureilla voidaan kierrättää ilmaa lattioiden, seinien ja yläpohjien eristetiloissa. Jokaisen kohteen kuivausmenetelmä määritetään erikseen rakenteiden ja vaurioalueen laajuuden perusteella. Kuivauksen aikana kohteessa voi yleensä asua ja laitteistot ja niiden vaatimat kaapelit ja letkut pyritään sijoittamaan siten, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa tilojen käyttäjille.

Laitteistojen aiheuttamat äänihaitat pyritään minimoimaan. Laitteet voidaan tarvittaessa sijoittaa eri tiloihin tai ulos ja tuoda kuivattu ilma letkuilla kuivattavaan kohteeseen.

Kuivauksen edistymistä seurataan seurantamittauksilla joita suoritetaan kohteen vaatimuksen mukaisin väliajoin, yleensä 1-2 viikon välein. Kun rakenteiden kosteus on saatu kuivattua määritellyn raja-arvo kosteuden alapuolelle, kuivauslaitteistot puretaan pois.