03 230 0200 • Päivystys 0400 632 008 vvt@vvt.fi

Sisäilmatutkimukset

Sisäilmatutkimuksissa selvitetään syitä sisäilman heikkoon laatuun sekä tutkitaan rakenteissa olevia mahdollisia vaurioita.

Sisäilmatutkimuksessa otetaan tarvittavat materiaalinäytteet laboratoriotutkimuksia varten. Tutkimuksilla saadaan selvitettyä rakenteissa olevat mikrobit ja kasvustot sekä haitalliset kemialliset päästöt rakennusmateriaaleista.