03 230 0200 • Päivystys 0400 632 008 vvt@vvt.fi
Työtilaukset konttorin kautta, joko puhelimelle tai sähköpostilla

Vesivahinkotekniikka VVT Oy

Vesivahinkotekniikka Vvt Oy on v.1991 perustettu yksityinen, pirkanmaalainen yritys, joka toimii vesivahinkojen, kosteusvaurioiden ja sisäilmahaittojen parissa. Kosteuskartoitukset, kosteusmittaukset, putkistovuotojen paikalistaminen, sisäilmahaittojen selvitystyöt, kuivausurakointi, kuivauslaitteiden vuokraus, alipaineistukset, purkutyöt ja vauriokohteiden kokonaisvaltainen korjausrakentaminen kuuluvat toimialaamme.

Päätoimialueenamme on Pirkanmaa, mutta tarpeen vaatiessa liikumme laajemmallakin alueella.

Yritys on Vahinkoalan Auktorisointiryhmän (VAR) auktorisoima vahinkoalan urakoitsija AVU. Kuulumme Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden liittoon sekä on olemme Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsen. Yrityksellä on toiminnan laajuuden kattava voimassa oleva vastuuvakuutus. Toimimme yhteistyössä kaikkien alueellamme toimivien vakuutusyhtiöiden kanssa. Pirkanmaalla toimivat isännöitsijätoimistot, kiinteistöjen omistajat sekä alueen kunnat ja kaupungit ovat asiakkaitamme.

 

Laitteisto

Käytössämme on nykyaikainen laitteisto putkivuotojen paikkallistamiseen, kosteusvaurioiden selvittämiseen, kosteusmittauksiin, lämpökuvauksiin sekä erillaisten sisäilmahaittojen selvittämiseen. Ammattitaitoisella kosteuskartoituksella ja vaurioselvityksellä saadaan selvitettyä vahinkojen ja haittatekijöiden laajuus ja tutkittua vauriot pinnoitteissa ja rakenteissa, jolloin saadaan tarkasti rajattua vaurioalueen laajuus ja vältetään liian vähäiset tai liian laajat korjaustoimenpiteet. Tarvittaessa saadaan otettua materiaalinäytteet mikrobien laboratoriotutkimuksia varten.

Henkilöstö

Kosteuskartoittajamme ovat suorittaneet VTT:n valvoman rakenteiden kosteusmittaajan henkilösertifikaatin tai pätevöityneen kosteusmittaajan tutkinnon PKM. Kaikki kartoittajamme ovat erittäin kokeneita kartoittajia, joilla on työkokemusta vauriokartoituksista yli 10 vuoden ajalta ja kokemusta lukuisista erilaisista vahingoista.

Olemme panostaneet henkilökunnan jatkuvaan koulutukseen, joten käytössämme on alan viimeisin tieto/taito sekä toimintaan käytettävät laitteistot.

Remontointi

Ammattitaitoinen urakointiosastomme hoitaa purkutyöt suojauksineen ja alipaineistuksineen, kuivauksen sekä vauriokorjaukset aina loppusiivosta myöten.

Korjaushenkilökunta on kotimaista laatua ja vakituisessa työsuhteessa. Henkilöstöllä on pitkäaikainen kokemus erilaisista vauriokorjauksista ja ammattitaitoa ylläpidetään vuosittaisella koulutuksella.

Vedeneristys ja mattotöitä suorittavilla henkilöillä on VTT:n myöntämä henkilösertifikaatti.