03 230 0200 • Päivystys 0400 632 008 vvt@vvt.fi

Kartoitukset

Myyntikartoitus

Myyntikartoitus on kiinteistössä tai huoneistossa suoritettava kosteuskatselmus, joka suoritetaan silmämääräisesti ja pintakosteusmittaria apuna käyttäen. Tilojen lattia-ja seinärakenteiden kosteuspitoisuuksia selvitetään käyttämällä Gann Hydromette Uni1 kosteusmittaria ja Gann B50 kosteusanturia. Kosteudenosoittimet eli toiselta nimeltään pintakosteusmittarit mittaavat rakenteessa syntyvää dielektrisyyskentän vastusta, joka on riippuvainen kosteuspitoisuudesta, aineen tiheydestä ja mahdollisista sähköä johtavista ainesosista. Kokemusperäisen tiedon ja ohjearvojen avulla laitteella voidaan luotettavasti arvioida rakenteiden kosteusteknistä tilaa rikkomatta pintoja.

Katselmuksessa tarkastetaan myytävän kohteen kosteat tilat, saunat, kodinhoitohuoneet, wc:t ja lisäksi keittiön tiskialtaan, astianpesukoneen ja jääkaapin ympäristö.

Tarkastuksesta laaditaan raportti tehtyjen havaintojen perusteella.

Kosteuskartoitus

Kosteuskartoituksessa voidaan tutkia koko kiinteistön tai huoneiston rakenteiden kosteutta. Kosteuskartoitus voidaan myös rajata tietylle kiinteistön alueelle esim. kosteat tilat tai rajata kartoitus esim. putkistovuodon tai muun vesivahingon vaurioittamalle alueelle.

Kosteuskartoituksessa suoritetaan silmämääräinen tarkastus ja tutkitaan rakenteiden kosteutta pintakosteusmittaria apuna käyttäen. Tilojen lattia-ja seinärakenteiden kosteuspitoisuuksia selvitetään käyttämällä Gann Hydromette Uni1 kosteusmittaria ja Gann B50 kosteusanturia. Kosteudenosoittimet eli toiselta nimeltään pintakosteusmittarit, mittaavat rakenteessa syntyvää dielektrisyyskentän vastusta, joka on riippuvainen kosteuspitoisuudesta, aineen tiheydestä ja mahdollisista sähköä johtavista ainesosista. Kokemusperäisen tiedon ja ohjearvojen avulla laitteella voidaan luotettavasti arvioida rakenteiden kosteusteknistä tilaa rikkomatta pintoja.

Tarvittaessa rakenteisiin porataan mittareikiä joista voidaan tarkistaa materiaalien kunto ja määritellä rakenteiden kosteus, eristetilan kosteus ja alapohjan täyttökerroksen kosteus suhteellisen kosteuden mittalaitteen avulla. Puu- ja levyrakenteiden kosteus saadaan määriteltyä tarkoitukseen soveltuvilla piikkimittareilla.

Kartoituksessa porattavat reiät pyritään sijoittamaan mahdollisemman huomaamattomasti ja pinnoitteita rikkomatta esim. listojen, kynnysten, kalustesokkeleiden alle tai kaakelin/maton saumaan, jotta reiät eivät riko olemassa olevia pinnoitteita eikä niitä jää näkyviin.

Kosteuskartoituksesta laaditaan raportti, jossa selvitetään vaurion aiheuttaja sekä arvioidaan rakenteiden kosteustilannetta saatujen mittausten perusteella sekä määritellään korjausta vaativa alue ja esitetään ehdotus toimenpiteistä asian korjaamiseksi.

Kartoitusraportista selviää aina vahingon aiheuttaja ja vaurioiden laajuus, joten se käy myös vakuutusyhtiöille korvauspäätöstä varten.

KARTOITTAJAT

Vesa Kangas

Vesa Kangas

PKM-tutkinto, Eurofins- kosteudenmittaajan henkilösertifikaatti:
VTT-C-4298-24-09

Puhelin: 
0400 394 002

 

Kimmo Mäkinen

Kimmo Mäkinen

Eurofins-kosteudenmittaajan 
henkilösertifikaatti:
VTT-C-2418-24-08 

Puhelin: 
0440 593 300

Mika Ruuskanen

Mika Ruuskanen

PKM-tutkinto, Eurofins- kosteudenmittaajan henkilösertifikaatti:
VTT-C-4279-24-09

Puhelin: 
0400 852 610

 

Nico Ruuskanen

Nico Ruuskanen

Eurofins-kosteudenmittaajan henkilösertifikaatti:
VTT-C-25105-24-19

Rakenteiden tiivistäjä:
VTT-C-26832-39-22

Puhelin: 
044 730 5039

 

Lassi-Pekka Paloniemi

Lassi-Pekka Paloniemi

Puhelin:
044 7305051