03 230 0200 • Päivystys 0400 632 008 vvt@vvt.fi

Paine-eromittaukset, ilmavuoto- ja merkkiainetutkimukset

Rakennusten ja rakennuksen eri tilojen välisiä painesuhteita tutkitaan paine-eromittauksilla. Paine-eromittauksilla saadaan selvitettyä miten ilma liikkuu rakennuksen vaipan tai rakennuksessa olevien tilojen välillä.

Ilmavuoto- ja merkkiainetutkimuksilla selvitetään rakennuksessa tapahtuvia ilmavirtauksia sekä selvitetään ilmavuotokohtia rakenteissa. Tutkimuksia voidaan suorittaa sekä uudis- että saneerauskohteissa.