03 230 0200 • Päivystys 0400 632 008 vvt@vvt.fi

Lämpökuvaukset

Lämpökuvauksella tutkitaan rakennusten lämpövuotoja sekä ilmavuotoja. Kuvauksilla paikallistetaan lattialämmitysputkistojen ja
-kaapeleiden sijainteja. Lämpökuvauksella voidaan myös paikallistaa vesiputkistojen vuotopaikkoja rakenteiden sisältä tai rakennusten välistä.