KARTOITUKSET

Myyntikartoitus

Myyntikartoitus on kiinteistössä tai huoneistossa suoritettava kosteuskatselmus, joka suoritetaan silmämääräisesti ja pintakosteusmittaria apuna käyttäen. Tilojen lattia-ja seinärakenteiden kosteuspitoisuuksia selvitetään käyttämällä Gann Hydromette Uni1 kosteusmittaria ja Gann B50 kosteusanturia. Kosteudenosoittimet eli toiselta nimeltään pintakosteusmittarit, mittaavat rakenteessa syntyvää dielektrisyyskentän vastusta, joka on riippuvainen kosteuspitoisuudesta, aineen tiheydestä ja mahdollisista sähköä johtavista ainesosista. Kokemusperäisen tiedon ja ohjearvojen avulla laitteella voidaan luotettavasti arvioida rakenteiden kosteusteknistä tilaa rikkomatta pintoja.

Katselmuksessa tarkastetaan myytävän kohteen kosteat tilat, saunat, kodinhoitohuoneet, wc:t ja lisäksi keittiön tiskialtaan, astianpesukoneen ja jääkaapin ympäristö.

Tarkastuksesta laaditaan raportti tehtyjen havaintojen perusteella.

Kosteuskartoitus

Kosteuskartoituksessa voidaan tutkia koko kiinteistön tai huoneiston rakenteiden kosteutta. Kosteuskartoitus voidaan myös rajata tietylle kiinteistön alueelle esim. kosteat tilat tai rajata kartoitus esim. putkistovuodon tai muun vesivahingon vaurioittamalle alueelle.

Kosteuskartoituksessa suoritetaan silmämääräinen tarkastus ja tutkitaan rakenteiden kosteutta pintakosteusmittaria apuna käyttäen. Tilojen lattia-ja seinärakenteiden kosteuspitoisuuksia selvitetään käyttämällä Gann Hydromette Uni1 kosteusmittaria ja Gann B50 kosteusanturia. Kosteudenosoittimet eli toiselta nimeltään pintakosteusmittarit, mittaavat rakenteessa syntyvää dielektrisyyskentän vastusta, joka on riippuvainen kosteuspitoisuudesta, aineen tiheydestä ja mahdollisista sähköä johtavista ainesosista. Kokemusperäisen tiedon ja ohjearvojen avulla laitteella voidaan luotettavasti arvioida rakenteiden kosteusteknistä tilaa rikkomatta pintoja.

Tarvittaessa rakenteisiin porataan mittareikiä joista voidaan tarkistaa meteriaalien kunto ja määritellä rakenteiden kosteus , eristetilan kosteus,alapohjan täyttökerroksen kosteus suhteellisenkosteuden mittalaitteen avulla. Puu- ja levyrakenteiden kosteus saadaan määriteltyä tarkoitukseen soveltuvilla piikkimittareilla.
Kartoituksessa porattavat reiät pyritään sijoittamaan mahdollisemman huomaamattomasti ja pinnoitteita rikkomatta esim. listojen,kynnysten, kalustesokkeleiden alle tai kaakelin /maton saumaan, jotta reiät eivät riko olemassa olevia pinnoitteita eikä niitä jää näkyviin.

Kosteuskartoituksesta laaditaan raportti, jossa selvitetään vaurion aiheuttaja sekä rakenteet ja arvioidaan rakenteiden kosteustilannetta saatujen mittausten perusteella sekä määritellään korjausta vaativa alue ja esitetään ehdotus toimenpiteistä asian korjaamiseksi.

Kartoitusraportista selviää aina vahingon aiheuttaja ja vaurioiden laajuus, joten se käy myös vakuutusyhtiöille korvauspäätöstä varten.