ERIKOISPUHDISTUKSET, DESINFIOINNIT, HAJUNPOISTOT

Erikoispuhdistuksiin kuuluvat home ja mikrobivaurioiden jälkeiset siivoukset ja puhdistukset sekä tarvittavat ali-/ylipainetuuletukset, sisäilmapesut, viemärivahinkojen puhdistukset eli kaikki toimenpiteet joissa tarvitaan erikoislaitteistoja ja erillisiä suojaustoimia työtä suorittaville henkilöille

Tarvittaessa rakenteet ja pinnat desinfioidaan, joko ennen purkutöiden alkua, purkutöiden jälkeen tai kuivauksen jälkeen. Tarve harkitaan tapauskohtaisesti.

Desinfiointi varmistaa ettei rakenteisiin jää terveydelle haitallisia organismeja, kuten bakteereita, homeita ja niiden itiöitä. Desinfioinnin yhteydessä häviää yleensä myös hajuhaitat.

Tarvittaessa hajuhaitat saadaan poistettua erillisellä hajunpoistokäsittelyllä.